از نگاه تا لبخند امیرمحمد

اولین روز آب خوردن امیری

تاریخ 5/2/90 در پی دست و پا زدن امیری (واکنشش به یه لیوان آبی که قرار بود خودم بخورم و قسمت نشد و روزی نبود) تصمیم گرفتم مقداری آب جوشیده سرد بهش بدم ببینم دست و پا زدنش انگیزه داره یا باب تفریحه خلاصه اول یه قاشق دادم که با هر دو دستش به قاشق حمله کرد و دیگه نذاشت از دهنش خارجش کنم به زور راضیش کردم کوتاه بیاد و بعدش با فنجان بهش آب دادم د دو سوم فنجان رو عین اینایی که تو بیابون برهوت چند روز تشنگی کشیدن خورد .در حالیکه آب از کنار دهنش عین آبشار تو یقه ش میریخت و هر از چند گاهی یک خنده صدادار خنده داری میکرد حالا چقدر از آب تو گلوش رفت و چقدر تو یقه ش بماند اما صورت مساله آب خوردن من بود که پاک شد و تو اداره یادم افتاد که آبم رو نخورد...
8 ارديبهشت 1390

اولین روز آب خوردن امیری

تاریخ 5/2/90 در پی دست و پا زدن امیری (واکنشش به یه لیوان آبی که قرار بود خودم بخورم و قسمت نشد و روزی نبود) تصمیم گرفتم مقداری آب جوشیده سرد بهش بدم ببینم دست و پا زدنش انگیزه داره یا باب تفریحه خلاصه اول یه قاشق دادم که با هر دو دستش به قاشق حمله کرد و دیگه نذاشت از دهنش خارجش کنم به زور راضیش کردم کوتاه بیاد و بعدش با فنجان بهش آب دادم د دو سوم فنجان رو عین اینایی که تو بیابون برهوت چند روز تشنگی کشیدن خورد .در حالیکه آب از کنار دهنش عین آبشار تو یقه ش میریخت و هر از چند گاهی یک خنده صدادار خنده داری میکرد حالا چقدر از آب تو گلوش رفت و چقدر تو یقه ش بماند اما صورت مساله آب خوردن من بود که پاک شد و تو اداره یادم افتاد که آبم رو نخوردم ...
8 ارديبهشت 1390

امیر محمد و پوشک مخصوص

همه کارات قلق داره هرچیزی رو باید امتحانش رو پس داده باشه تا قبول کنی اول برات مای بی بی خریدیم اما بعد مدتی جوش زدی و خارش داشتی بعد شد جوی فول که کشاله رانت رو قرمز میکرد حالا نوبت پنبه ریز بود نهههههههههههههههههههههههههههه پنبرز؟ فاین بی بی؟ سویت بی بی؟ و نهههههههههههههههههههههههه آها پیداش کردیم پرمیس و به محض اینکه پوشکت عوض میشه دوباره حساسیت میزنی و مجبوریم با چسب ضعیف پرمیس کنار بیایم تا آقا حالشو ببره هر چند که بیشتر اوقات فارغ از پوشکی و پادشاهی میکنی ولی بالاخره---------------------- ...
7 ارديبهشت 1390

امیر محمد و پوشک مخصوص

همه کارات قلق داره هرچیزی رو باید امتحانش رو پس داده باشه تا قبول کنی اول برات مای بی بی خریدیم اما بعد مدتی جوش زدی و خارش داشتی بعد شد جوی فول که کشاله رانت رو قرمز میکرد حالا نوبت پنبه ریز بود نهههههههههههههههههههههههههههه پنبرز؟ فاین بی بی؟ سویت بی بی؟ و نهههههههههههههههههههههههه آها پیداش کردیم پرمیس و به محض اینکه پوشکت عوض میشه دوباره حساسیت میزنی و مجبوریم با چسب ضعیف پرمیس کنار بیایم تا آقا حالشو ببره هر چند که بیشتر اوقات فارغ از پوشکی و پادشاهی میکنی ولی بالاخره---------------------- ...
7 ارديبهشت 1390

سخنی زیبا با امیرمحمد

پسرم با تو سخن می گویم                          گوش کن با تو سخن میگویم زندگی در نگهم گلزاریست، و تو با قامت چون نیلوفر، شاخه پر گل این گلزاری  من در اندام تو یک خرمن گل میبینم، گل گیسو گل لبها گل لبخند شباب من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم گل عفت، گل صد رنگ امید، گل فردای امید، گل فردای سپید می خرامی و تو را مینگرم     چشم تو آینه ی روشن دنیای من است            تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی؟       &nb...
6 ارديبهشت 1390

سخنی زیبا با امیرمحمد

پسرم با تو سخن می گویم گوش کن با تو سخن میگویم زندگی در نگهم گلزاریست، و تو با قامت چون نیلوفر، شاخه پر گل این گلزاری من در اندام تو یک خرمن گل میبینم، گل گیسو گل لبها گل لبخند شباب من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم گل عفت، گل صد رنگ امید، گل فردای امید، گل فردای سپید می خرامی و تو را مینگرم چشم تو آینه ی روشن دنیای من است تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی؟ راست چون شاخه ی سرسبز، برومند شدی! همچو پر غنچه درختی همه لبخند شدی! تو گل شادابی، ای گل صد پر من، با تو در پرده سخن میگویم، عشق دیدار تو بر گردن من زنجیر است و تو چون قطعه الماس درشتی کمیاب، گردن آویز این زنجیری، تا نگهبان تو باشم ز حرامی در شب، برخود ازرنج بپیچم همه روز، دیده...
6 ارديبهشت 1390