از نگاه تا لبخند امیرمحمد

امیر و لغات جدید

  امیری فرهنگ لغات مفصلی داره که البته تدبیری واسه سبک تلفظشون بکار نگرفته که عبارتند از شومیه(shomaiea)=سمیه قالاقا=شکلات قلاقا(کلاغا)               موچه=مورچه       آقال(آشغال، همچنین سطل آشغال) شینب=زینب                گدو=گردو    دوجه=جوجه       شمین=زمین    بادوووون=بادوم      شیام(shayam)=سلام     آقا گگه(gege)=آقا گرگه به خودکارم میگه مووم...
8 خرداد 1391

مادر روزت مبارک

تاج از فرق فلک برداشتن ، جاودان آن تاج بر سرداشتن : در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن، روز در انواع نعمت ها و ناز، شب بتی چون ماه در بر داشتن ، صبح از بام جهان چون آفتاب ، روی گیتی را منور داشتن ، شامگه چون ماه رویا آفرین، ناز بر افلاک اختر داشتن، چون صبا در مزرع سبز فلک، بال در بال کبوتر داشتن، حشمت و جاه سلیمان یافتن، شوکت و فر سکندر داشتن ، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملک هستی را مسخر داشتن، برتو ارزانی که ما را خوش تر است : لذت یک لحظه " مادر " داشتن ! مادر عزیزتر از جانم: ...
1 خرداد 1391
1