از نگاه تا لبخند امیرمحمد

پروفایل من

شرح وبلاگ

درباره وبلاگ مینویسم برای تو، امیر محمد جان، ثبت خاطرات تو در ذهن من است و بیان خاطرات امروز در فردا، تداعی امروزهای من و توست ،اما اگر روزی من نباشم شاید این بازی با حروف در صحنه مجازی اینترنت ،باشد که ناگفته های گفتنی را از جانب من پیکی باشد برای تو

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 186
تاریخ عضویت : 23 فروردین 90